Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 Kedves Barátaink! 

 

Az 1990. évben egyesületként alapított Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a köztestületi kamarák létrejöttét követően 1995 júniusától gazdasági egyesületként folytatja munkáját és 2008. évben vette fel a Budapesti Gazdaságfejlesztési Egyesület nevet. (BGE) Képviseleti munkájának célja a budapesti gazdasági vállalkozások bel- és külföldi piacának kiterjesztése, a főváros goodwilljének emelése. Ennek érdekében feladata olyan intézkedések támogatása, amelyek segítik a budapesti gazdaság és Budapest fejlődését. Tevékenységének fontos bázisa a kamarai években kialakított széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer és meghatározó az a több mint 20 éves kapcsolatrendszer, amelyet folyamatosan épít és szélesít.  

      Az Egyesület történelmi feladata Budapest gazdaságát megalapozó kiemelkedő magyar személyiségek és azok gazdasági tevékenységének megismertetése a magyar társadalommal. Ennek jegyében először a Baross Gábor Vállalkozásfejlesztési Alapítványt hozta létre elsősorban kezdő, fiatal vállalkozók támogatására. Tevékenysége révén jött létre, kanadai mintára a „Hogyan legyek milliomos” vállalkozási program, amelyet több évi sikeres hazai verseny után fiatal menedzserek kanadai tréningje követett.  

      Gróf Batthyány Lajos egyike azon kevés történelmi személyiségnek, akinek a számára természetes volt, hogy a köz és az egyén haszna nem választható el egymástól. Az első felelős magyar miniszterelnök felismerte, hogy a tágabb gazdasági környezet, a hazai ipar, mezőgazdaság és kereskedelem fejlesztése nélkül nem lehet gazdasági sikereket elérni. Batthyány Lajos munkássága és erőfeszítései - a kornak megfelelő „európai” szintű gazdaság megteremtése érdekében - ma is példaként szolgálnak. Ez a felismerés vezette a Budapesti Gazdaságfejlesztési Egyesületet, hogy a Batthyány Emlékév keretében díjat alapítson, amellyel elismeri azoknak a szervezeteknek a tevékenységét, amelyek az adott évben kiemelkedő eredményeket értek el térségük vállalkozói környezetének javításáért. A díjhoz kapcsolódóan feldolgoztattuk az első magyar felelős miniszterelnök életét és munkásságát, rendelkezünk egy olyan színmű forgatókönyvével is, amely ezt méltó módon bemutathatja a magyar polgárság részére.  

A BGE tevékenysége kezdetektől szorosan kapcsolódik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara munkájához. Az 1990. évben újjászervezett kamarai tevékenységet követően, az Egyesület, jelentős anyagi, technikai és emberi erőforrást teremtett ahhoz, hogy létre jöhessen a magyarországi gazdasági rendszer első köztestületi kamarája Budapesten. A köztestületi BKIK magalakulását követően a korábban használt kamarai nevet átadta, és egyúttal több területen is stratégiai együttműködést alakított ki a mai Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával.             

A BGE részt vesz jelentős rendezvények és projektek létrehozásában, részben hazai, részben külföldi partnerekkel és tevékenysége során arra törekszik, hogy Budapest fejlődése mindig meghatározó helyen szerepeljen Európában. Ebben a projektben az Egyesület elsősorban Budapest stratégiai fejlesztési programjával szerepel, amelyet mindig is kiemelt feladatának tekintett. Folyamatosan arra törekszik, hogy Budapest gazdasága, élete mindig Európa élvonalában maradjon, és ennek megfelelően fejlődjön, még a gazdasági válság idején is. Most, amikor Európa gazdasága újra elindult, kiemelten fontos számunkra, hogy Budapest szerepe is egyre erőteljesebben felértékelődjön az európai világvárosok között és újra teret kaphat az a stratégia, amellyel minden európai városban és projektben Egyesületünk képviseli a magyar Fővárost és annak értékeit.  Egyik legjelentősebb eredményünk, hogy az Egyesület elnökeként meghívást kaptam egy Nápoly által indított UNESCO projektben, amely kiemelt városfejlesztési elképzeléseket hangol össze, és amelyhez ötödik európai városként, Nápoly, Róma, Berlin és Athén mellett ötödikként Budapest csatlakozhatott.  

Nagy öröm számomra, hogy immár lassan egy negyedszázada töretlenül képviselhetjük Budapest és a főváros vállalkozóinak érdekeit és bízom benne, hogy további komoly sikereket érhetünk el közösen. Fontos számunkra, hogy az általunk működtetett honlap mindig friss információkkal szolgáljon, de ugyanakkor közvetítse is azt a fővárosi elkötelezettséget, ami már a kamarai alapításkor vállaltunk.

Nagy tisztelettel köszöntöm minden tagunkat, és mindazokat aki érdeklődnek a tevékenységünk iránt és követik figyelemmel.

Baráti üdvözlettel:

 

kesztehelyi-peter-igazolvany.jpg

 

 

 

Keszthelyi Péter

 

 

elnök